About Us

OUR MISSION

Company Support group s.r.o. is professional and stabile company dealing with a wide range of electronics related activities since 2014.
We run a wholesale and retail trade, several e-shops and classic shop which specialized in modern and popular electronics, but also for spare parts or refurbished electronics – PC, tablets, mobile phones, TV, audio and video devices, home and kitchen supplies, GPS navigations, cameras, garden or home improvement products and many others… The company is constantly evolving and adapting to customer requirements, so we are able to offer a diverse range of goods of both characteristics – wholesale and retail trade.
Our partners are the largest electronics retailers and manufacturers, which in itself is the guarantee of the highest quality. You and our satisfaction is the most important for us, so we are able to build a tailored offer exactly for you. Professionalism, speed and individual approach is our main priorities.

Don’t hesitate to contact us.

Our company is characterized by providing wholesale and retail sales a wide portfolio of branded products in consumer electronics, home electronics, telecommunication technology, office technology and much more. You will find a wide range of well-known and best-selling brands, as well as lesser known brands and unique offers that do not need to be repeated.

Based on customer needs, the company’s activities are still growing. For a number of our customers and partners we provide individual imports from around the world, most of them cooperate with suppliers from Italy, Germany, Poland, Great Britain, etc. The satisfaction of our wholesale customers and end customers is on the first place for us.

NAŠE VIZE

Společnost Support group s.r.o. je profesionální a stabilní společnost, zabývající se širokou škálou činností souvisejících s elektronikou již od roku 2014.
Provozujeme velkoobchod a maloobchod, několik internetových obchodů a klasických obchodů, které se specializují na moderní a populární elektroniku, ale také na náhradní díly nebo rekonstrukci elektroniky – PC, tablety, mobilní telefony, televizory, audio a video zařízení, domácí a kuchyňské potřeby, GPS navigace, kamery, zahradní nebo domácí produkty a mnoho dalších… Společnost se neustále vyvíjí a přizpůsobuje požadavkům zákazníků, proto jsme schopni nabídnout rozmanitý sortiment, jak velkoobchodní, tak maloobchodní charakteristiky.
Našimi partnery jsou největší prodejci a výrobci elektroniky, což je samo o sobě zárukou nejvyšší kvality.
Vy a Vaše spokojenost je pro nás nejdůležitější, proto jsme schopni sestavit Vám nabídku přímo na míru. Profesionalita, rychlost a individuální přístup jsou naše hlavní priority.

Neváhejte nás kontaktovat.

Pro naši společnost je charakteristické zajištění velkoobchodního a maloobchodního prodeje  širokého portfolia značkových výrobků v oblasti spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, telekomunikační techniky, kancelářské techniky a mnoho dalšího. Najdete u nás rozsáhlé množství jak známých a nejprodávanějších značek, tak i méně známé značky a ojedinělé nabídky, které se nemusí opakovat.

Na základě potřeb ze strany zákazníků se aktivity společnosti pořád rozrůstají. Pro řadu našich zákazníků a partnerů zajišťujeme individuální dovozy z celého světa, nejvíce spolupracujeme s dodavateli z Itálie, Německa, Polska, Velké Británie, apod. Spokojenost našich velkoobchodních odběratelů a koncových zákazníků je pro nás na prvním místě.

WHAT WE SPECIALIZE IN

Smartphones
PC tablets
TV, audio, video
Notebooks & PCs
Kitchen
Home&Garden
Health

SOME OF OUR FEATURED BRANDS

Back to top